Nhiệt kế kẹp nách omron

300.000₫
Còn hàng

Nhiệt kế kẹp nách omron

alt

Nhiệt kế kẹp nách omron

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây